Salta la navegació. Vés directament al contingut principal

Comença el contingut principal

Notificacions Administració Pública.

Als efectes prevists en l’article 41.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es comunica que CHC COMERCIALIZADOR DE REFERENCIA, S.L.U ha habilitat l’adreça de correu electrònic registroelectronico@chcenergia.es per a rebre-hi les notificacions procedents de qualsevol administració pública”

Fi del contingut principal