Salta la navegació. Vés directament al contingut principal

  1. Inici
  2. CHC resuelve tus dudas
  3. Com donar d’alta la llum

Com donar d’alta la llum

Comença el contingut principal

El cost de donar d’alta la llum està determinat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Energia i depén de si l’habitatge és nou i sol·licites la llum per primera vegada, o de si es tracta d’un habitatge on hi havia llum en el seu moment i es va donar de baixa. El preu de donar d’alta la llum és independent de la comercialitzadora, perquè aquesta actua com un mer intermediari davant de la distribuïdora elèctrica de la zona.

Què necessite per a donar d’alta la llum en un habitatge nou?

Si el teu habitatge és de primera ocupació, hauràs de presentar en la teua comercialitzadora la documentació següent: llicència de primera ocupació, document identificador, cèdula d’habitabilitat, certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió i escriptura de propietat o contracte d’arrendament.

Què es necessita per a donar d’alta la llum en un habitatge de segona ocupació?

Si el teu habitatge ja tenia la llum donada d’alta en un moment previ, necessitaràs presentar els mateixos documents que en el cas de l’habitatge nou, tret de la cèdula d’habitabilitat i la llicència de primera ocupació.

Quant costa donar d’alta la llum en un habitatge nou?

El preu de donar d’alta la llum depén de diversos factors i, sobretot, de la potència contractada. Quan dónes d’alta la llum, has de pagar pels conceptes següents: dret d’accés, dret d’extensió, dret de connexió i un depòsit de garantia. Aquest últim és equivalent al consum teòric mensual que es produiria en cinquanta hores amb la potència contractada.

Quant costa donar d’alta la llum en un habitatge de segona ocupació?

En aquest cas, hauries de pagar els mateixos drets, tret del dret d’extensió que es manté pagat durant tres anys. Per tant, si la baixa va ser anterior a aquest termini, no hauries de pagar el cost d’extensió.

Què costa donar d’alta la llum?

Les tarifes actuals són 19,40 €/kW per als drets d’accés; 17,37 €/kW per als drets d’extensió i 9,04 €/kW per al dret de connexió, cost al qual s’ha de sumar l’import de l’IVA.

Fi del contingut principal