Salta la navegació. Vés directament al contingut principal

  1. Inici
  2. CHC resuelve tus dudas
  3. Certificat energètic

Certificat energètic

Comença el contingut principal

El certificat energètic és obligatori, des de l’1 de juny de 2014, per a tot tipus d’habitatges en venda o lloguer. Es tracta d’un document imprescindible per a poder portar a terme aquestes operacions, l’absència de les quals està sancionada amb importants multes per als propietaris.

El certificat energètic estableix una valoració homogènia sobre el nivell d’emissió de CO2 en relació amb les dimensions i les característiques de cada edifici. D’aquesta manera, el futur propietari o inquilí coneix per endavant i pot comparar l’eficiència energètica de l’immoble respecte dels altres.

Els certificats energètics es basen en una escala de set nivells, representats per les lletres que van des de la A fins a la G. Aquest indicador expressa l’energia que consumeix anualment l’edifici en condicions normals. Considera, d’aquesta manera, tant les exigències energètiques per al confort tèrmic i lumínic (il·luminació, ventilació, calefacció, refrigeració, etc.) com la satisfacció de les necessitats d’aigua calenta sanitària.

La ràtio aplicada per aquests certificats energètics és, concretament, el quocient entre els quilograms de CO2 i els metres quadrats de superfície de l’habitatge. La millor qualificació és la lletra A, que expressa un resultat inferior als 6,8 kg CO2/m2 anuals, mentre que la pitjor referència és la lletra G.

Obligatori per a tot tipus d’habitatges en venda o lloguer

Professionals específics i homologats s’encarreguen de prestar aquest servei de certificat energètic, que han de tindre tots els edificis que es volen vendre o llogar abans de la realització d’aquesta transacció. No hi ha una tarifa única per a la seua realització, cada empresa aplica la proposta que considera oportuna per a aportar aquest certificat energètic obligatori que té una durada de 10 anys. En qualsevol cas, els propietaris han de presentar i lliurar el certificat energètic amb antelació a l’operació de venda o lloguer, mai després de concretar-la. En cas d’incomplir aquesta norma, la llei determina multes que van des dels tres-cents euros fins als sis mil, en els casos més greus.

El certificat energètic obri les portes a la possibilitat real i objectiva de comparar l’eficiència energètica dels diferents habitatges en què estem interessats i això, a llarg termini, constitueix un impuls decisiu per a la millora energètica.

Fi del contingut principal