Salta la navegació. Vés directament al contingut principal

Avís legal

Comença el contingut principal

Titular de la web

Aquest avís legal regula l’ús dels serveis i els continguts que CIDE HCENERGIA, SA, d’ara endavant CHC ENERGIA, amb domicili social a Madrid, C/ Capitán Haya 1 3ºSur 28020 Madrid, amb CIF número A74255282 ofereix a través de l’URL www.chcenergia.es, d’ara endavant “la web” o “el lloc web” CIDE HCENERGIA està inscrita en el Registre mercantil de Madrid amb el Tom 26.537, Foli 67, sec. 8a, Full M-478238.

Condicions d’accés i ús

CIDE HCENERGIA posa a la disposició dels usuaris d’internet el lloc web www.chcenergia.es amb la finalitat d’informar i donar a conéixer les activitats, els productes i els serveis prestats per CIDE HCENERGIA. Els usuaris podran accedir a la web de manera gratuïta, si bé alguns dels continguts i serveis del lloc poden requerir el registre previ de l’usuari en els termes que se’n detallen en les condicions particulars.

L’accés i/o l’ús del lloc www.chcenergia.es atribueix a qui el fa la condició d’usuari i implica la seua conformitat de manera expressa, plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en les condicions, advertències i altres avisos legals compresos en aquest clausulat, així com si cal en les condicions particulars que poden complementar-les, substituir-les o modificar-les en algun sentit en relació amb els serveis i els continguts de la web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament i amb deteniment aquest document íntegrament en el mateix moment que es propose l’ús del lloc web ja que pot patir modificacions.

L’accés a aquest lloc web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre CIDE HCENERGIA i l’usuari.

CIDE HCENERGIA es reserva el dret a actualitzar, modificar, suspendre temporalment, eliminar o restringir el contingut i la configuració de la web en qualsevol moment, així com dels vincles o de la informació obtinguda a través d’aquesta sense necessitat d’avisar prèviament, i sense assumir cap responsabilitat per això.

L’usuari està obligat a utilitzar els serveis i els continguts d’acord amb la legislació vigent i els principis de la bona fe i costums generalment admesos, així com a no vulnerar amb la seua actuació a través del lloc web l’ordre públic i, especialment, a no menysprear o atemptar contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en la resta de la legislació. CIDE HCENERGIA no es fa responsable del mal ús que es faça de la informació i/o serveis facilitats a través de la web i serà responsabilitat exclusiva de l’usuari que hi accedeix o els utilitza indegudament.

Protecció de dades de caràcter personal

La visita a aquest lloc web no obliga l’usuari a facilitar cap informació sobre si mateix. No obstant això, per a utilitzar algun dels serveis o accedir a determinats continguts, els usuaris hauran de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. En aquests supòsits, l’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

En cas que l’usuari facilite alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web es tractaran com a responsable de fitxer per CIDE HCENERGIA segons s’indique en cada cas, necessàries per a l’atenció i el seguiment de les sol·licituds i les consultes dirigides a través del lloc web, així com la gestió i la prestació dels serveis relacionats amb el subministrament d’energia i els serveis complementaris de revisió i assistència tècnica, i la participació en promocions, sortejos, concursos o enquestes, i això li serà convenientment informat en el moment de la recollida de les seues dades de caràcter personal, sol·licitant el seu consentiment en cas en què fóra necessari d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD) i el reglament corresponent de desenvolupament.

L’empresa responsable del fitxer únicament cedirà les seues dades quan siga necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació establida amb l’usuari, així com en les circumstàncies disposades legalment d’acord amb la LOPD, segons la informació que se li facilitarà en arreplegar les seues dades de caràcter personal. Qualsevol altra cessió de dades es farà amb l’obtenció prèvia del consentiment inequívoc atorgat per la persona interessada.

En cap cas es podran incloure en els formularis continguts en el lloc web dades de caràcter personal corresponents a terceres persones, tret que el sol·licitant haja recaptat amb caràcter previ el seu consentiment en els termes exigits per l’article 5.4 de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, i respondre així amb caràcter exclusiu de l’incompliment d’aquesta obligació i qualsevol altra en matèria de dades de caràcter personal.

Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establits legalment, comunicant-ho per escrit a CIDE HCENERGIA a l’adreça següent: Seguretat de la Informació,C/ Capitán Haya 1 3ºSur 28020 Madrid.

Mesures de seguretat

En aplicació del que s’estableix en el títol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, CIDE HCENERGIA es compromet a complir les obligacions de seguretat de les dades facilitades pels usuaris del lloc web, i procurarà establir tots els mitjans tècnics que tinga a l’abast per a evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que l’usuari facilite a través d’aquest. Sense perjudici d’això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en internet no són inexpugnables.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web és propietat de CIDE HCENERGIA. L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual industrial sobre continguts i/o qualsevol altres elements inserits en el lloc web (incloent sense caràcter exhaustiu marques, logotips, noms comercials textos, imatges, gràfics, rètols, programari…) són titularitat de CIDE HCENERGIA, tret que s’hi indique que pertanyen a un altre titular. La descàrrega dels continguts i la còpia o la impressió de qualsevol pàgina d’aquesta web s’autoritza únicament i exclusivament per a un ús personal i privat de l’usuari, el qual no podrà reproduir, distribuir, transmetre, traduir, modificar totalment o parcialment ni usar en qualsevol forma o per qualsevol mitjà el contingut d’aquest lloc web amb finalitats públiques o comercials, ni fins i tot citant les fonts, sense el consentiment exprés de CIDE HCENERGIA. Qualsevol infracció d’aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials que corresponguen si escau. CIDE HCENERGIA no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, els serveis o els continguts d’aquest.

Exclusió de garanties i responsabilitats pel funcionament del lloc web i dels seus serveis

L’ús de la web es fa sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari i CIDE HCENERGIA no és responsable, en cap cas, dels danys que es puguen ocasionar en els sistemes informàtics dels usuaris derivats de l’accés, l’ús o la mala utilització dels continguts de la web, de la informació adquirida a través d’aquesta, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o la transmissió.

CIDE HCENERGIA declina expressament qualsevol responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que l’usuari puga patir per error, defecte o omissió en la informació compresa en les pàgines d’aquesta web. L’usuari exonera CIDE HCENERGIA de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o la falsa expectativa que el portal puga produir durant la navegació per aquest.

El portal inclou dins dels continguts enllaços pertanyents a tercers amb l’únic objecte de facilitar l’accés a la informació disponible a través d’internet, i CIDE HCENERGIA no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’aquests.

Jurisdicció i legislació aplicable

Aquestes condicions generals d’ús es regiran per la legislació espanyola.

Per a totes les qüestions que es puguen suscitar en relació amb els continguts del lloc web i sobre l’aplicació i el compliment del que s’estableix ací, CIDE HCENERGIA i l’usuari se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. En cas que l’usuari tinga el domicili fora del territori espanyol, CIDE HCENERGIA i l’usuari se sotmeten, amb renúncia al fur que els puga correspondre, als jutjats i tribunals de Madrid.

Google Analytics

La nostra pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual es troba al 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza galetes (cookies), que són fitxers de text situats al vostre ordinador, per a ajudar el website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web.

La informació que genera la galeta sobre el seu ús del website (incloent la vostra adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del vostre ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’internet. Google pot transmetre aquesta informació a tercers quan li ho requerisca la legislació, o quan aquestes terceres processen la informació per compte de Google. Google no associarà la vostra adreça IP amb cap altra dada que tinga Google.

Podeu rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de galetes amb la selecció de la configuració apropiada del navegador. No obstant això, heu de saber que si ho feu pot ser que no pugueu usar la plena funcionabilitat d’aquest website. En utilitzar aquest website consentiu el tractament d’informació sobre vosaltres per Google en la forma i per a les finalitats indicades més amunt.

Fi del contingut principal