Salta la navegació. Vés directament al contingut principal

Accessibilitat

Comença el contingut principal

Compatibilitat amb estàndardses

Aquest lloc web s’ha dissenyat i programat seguint les directrius de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative), que marca uns estàndards internacionals en la creació de continguts web accessibles a tot el món.

w3c-valid-css
w3c-xhtml-10
w3c-wai-aa
taw

Pautes d’accessibilitat

S’han pres diverses mesures per a fer el lloc web més accessible, entre aquestes:

 • Ordre lògic de presentació dels elements en pantalla.
 • Sistema de navegació simplificat, no s’utilitzen menús desplegables.
 • Text descriptiu de les imatges.
 • Accés per mitjà del teclat a les opcions principals.

Dreceres de teclat

La majoria dels navegadors suporten anar directament a enllaços específics polsant determinades combinacions de tecles (tecles d’accés) definides en el lloc web.

Per exemple, en Windows funciona polsant Alt+tecla d’accés (en Internet Explorer cal polsar, a més, la tecla de retorn); en Macintosh, funciona polsant Ctrl+tecla d’accés.

En el nostre portal estan disponibles les següents tecles d’accés:

 • 0 Accessibilitat
 • 1 Pàgina d’inici
 • 2 Salta la navegació
 • 3 Mapa web
 • 4 Cercador general
 • 5 Torna
 • 6 Amunt
 • 8 Avís legal
 • 9 Contacte

Enllaços

La majoria dels enllaços el text dels quals no descriu completament la destinació tenen atributs title amb un aclariment.

Quan és possible, els enllaços s’escriuen de manera que tinguen sentit fora de context. Alguns navegadors (com ara JAWS, Home Page Reader, Lynx i Opera) poden extraure la llista d’enllaços de la pàgina actual i permetre a l’usuari navegar des d’aquesta llista. Tenint això en compte els enllaços no estan duplicats i, si ho estan, és perquè accedeixen al mateix contingut.

No hi ha pseudoenllaços Javascript. Tots els enllaços es poden seguir en qualsevol navegador, fins i tot si Javascript està deshabilitat.

Fi del contingut principal