Saltar navegación. Ir directamente ao contido principal

Solicitudes do teu contrato

 1. Inicio
 2. Solicitudes do teu contrato
 3. Suxestións
 4. Sistema Arbitral de Consumo

Sistema Arbitral de Consumo

Comeza o contido principal

En CHC Energía escoitámoste

Sistema arbitral de consumo

CIDE HCENERGIA, S.A. adheriuse ao Sistema Arbitral de Consumo en todo o territorio Nacional para a resolución de posibles conflitos do servizo enerxético cos seus clientes.

O Sistema Arbitral de Consumo é un mecanismo extraxudicial que actúa con total imparcialidade, independencia e confidencialidade de forma rápida, simple, eficaz e sen ningún custo para o cliente.

En que localidades aplica?

Aplica a todo o territorio nacional, estando limitado ás xuntas arbitrais de ámbito autonómico e nacional.

Sobre que asuntos aplica o sistema arbitral con CIDE HCENERGIA?

Poden someterse á arbitraxe os conflitos con CIDE HCENERGIA de asuntos relacionados coa responsabilidade da empresa comercializadora, como son a atención persoal, contratación, facturación e cobros de enerxía eléctrica.

Por tanto,quedarían excluídas de arbitraxe todas as cuestións en que a responsabilidade recae na distribuidora, por exemplo: altas e baixas de puntos de subministración, revisión e inspección periódica das instalacións, condución da enerxía e calidade e interrupción da subministración, lectura e calibración de equipos de medida, así como calquera outra actividade desenvolvida polas empresas distribuidoras de enerxía.

Quedan excluídas tamén todas aquelas reclamacións cuxo importe sexa superior a 3.000 euros.

Cando se pode acudir ao sistema arbitral con CIDE HCENERGIA?

Para poder acudir ao Sistema Arbitral de Consumo, o titular do contrato de enerxía eléctrica debe realizar previamente unha reclamación a CHC Energía mediante calquera das canles que temos a disposición dos nosos clientes:

Escrito á nosa Oficina Central, situada en C/ Capitán Haya, 1 - 3º Sur; 28020, Madrid.

Ou mediante as follas de reclamación autonómicas dispoñibles na rede de oficinas comerciais que CIDE HCENERGIA ten a disposición dos clientes.

Se, pasados 30 días naturais desde a data da presentación da reclamación, persiste a discrepancia sobre os supostos anteriormente descritos (correspondentes á responsabilidade da comercializadora), o cliente pode acudir ao Sistema Arbitral de Consumo.

Como se pode iniciar o procedemento do Sistema Arbitral de Consumo?

O procedemento do Sistema Arbitral de Consumo iníciase coa presentación, por parte do titular do contrato de enerxía eléctrica, dunha Solicitude de Arbitraxe ante a Xunta Arbitral Nacional de Consumo ou as diferentes Xuntas Arbitrais Autonómicas, directamente.

Pode obter o documento de solicitude de arbitraxe na seguinte ligazón: : http://arbitrajedeconsumo.mspsi.es/cyudescarga.html

Cales son os pasos que segue o Sistema Arbitral de Consumo con CIDE HCENERGIA?

 • Presentación por parte do cliente da solicitude de arbitraxe ante a Xunta Arbitral Nacional de Consumo ou as diferentes Xuntas Arbitrais Autonómicas.
 • A Xunta Arbitral que recolla o devandito documento comprobará que a solicitude cumpra todos os requisitos:
  • Que o asunto do conflito lle corresponda á responsabilidade da comercializadora CIDE HCENERGIA.
  • Que o titular do contrato presentase reclamación nalgunha das canles habilitadas para tal por parte de CIDE HCENERGIA e pasasen 30 días naturais desde a data de presentación.
  • Que a reclamación sexa por importe inferior a 3.000 euros.

 • A Xunta Arbitral de Consumo tentará que as partes atinxan un acordo con carácter previo ao coñecemento do conflito por parte dos árbitros, sempre que ningunha das partes se opuxese a esta mediación.
 • No caso de que se alcanzase acordo, finaliza o proceso cun "laudo conciliatorio", que ten a mesma eficacia que unha sentenza xudicial.
 • Se non se atinxe acordo na mediación, a Xunta Arbitral de Consumo designa un árbitro ou colexio arbitral para coñecer o conflito (recompilando toda a documentación, alegacións, probas, etc.
 • Finalmente emite unha resolución denominada "laudo", o que resolve o conflito e, do mesmo xeito que o "laudo conciliatorio", ten os efectos dunha sentenza xudicial.
 • Para información adicional, poden dirixirse á páxina web do Sistema Arbitral de Consumo.

Fin do contido principal