Saltar navegación. Ir directamente ao contido principal

Solicitudes do teu contrato

Reclamacións

Comeza o contido principal

CIDE HCENERGIA, S.A. adheriuse ao Sistema Arbitral de Consumo en todo o territorio Nacional para a resolución de posibles conflitos do servizo enerxético cos seus clientes.

Antes de pór unha reclamación faga clic aquí.

Todos os nosos clientes teñen dereito a comunicarnos a súa desconformidade coa prestación dos nosos servizos.

Ante todo preocupámonos polos nosos clientes e a súa satisfacción.

Que pasos debo seguir?

Onde poño a miña reclamación?

Para facernos chegar as túas reclamacións contamos coas seguintes canles:

Modo Onde
Presencial Oficinas CHC
Correo postal Departamento Reclamaciones C/ Poeta Joan Maragall (antigua Capitán Haya), 1, 3º Sur - 28220 - Madrid
C. electrónico reclamaciones@chcenergia.es
Teléfono gratuíto 900 813 745
Formulario en liña No apartado Reclamacións da nosa web.

En que prazos recibirei resposta?

As reclamacións respóndense nun prazo non superior a 15 días hábiles desde a data da súa recepción, salvo indicación contraria no escrito. O obxectivo da contestación é informar das accións emprendidas para solucionar a reclamación. Esta resposta non implica a solución inmediata da incidencia, xa que en moitas ocasións poden requirir accións nas cales o tempo necesario supere o marcado para a contestación. Unha reclamación péchase transcorrido un mes desde a última contestación de CHC Energía sen que se recibise manifestación dunha discrepancia coa solución facilitada.

Pon a túa reclamación

Axúdanos a mellorar. Podes entrar en contacto connosco cubrindo o seguinte formulario. Se o prefires, tamén podes facelo na oficina CHC Energía da túa localidade ou no teléfono 900 813 745.

Los campos con asterisco (*) son obrigatorios.

Datos do contrato

Axuda

Datos do contacto

Desacordo sobre o equipo de coidados. Desacordo sobre a calidade e continuidade do subministro. A Distribuidor área cuxas instalacións están ligadas ás instalacións do cliente é responsable destas reivindicacións. Ademais, o cliente pode reclamar CHC Energía, en nome do cliente que enviou a queixa ao distribuidor para que responda a violación das súas obrigas relativas á calidade e continuidade do subministro. Desacordo sobre o proceso de cambio de empresa de comercio de electricidade. Insatisfacción con información no contrato (prezo, potencia, etc); atraso na alteración contratual. Desacordo por corte indebido ou atraso na execución de religamento. Desacordo por incorrecta de facturación, cobro ou ausencia de erros na facturación. Insatisfacción co funcionamento do contador, con lecturas ou contadores asignados. Desacordo sobre os prezos de transacción ou falta de claridade no proxecto de lei. Calquera outra diverxencia relacionada coa anterior.

examinar

Fin do contido principal