Saltar navegación. Ir directamente ao contido principal

Solicitar oferta

Comeza o contido principal

Oferta Confianza Base Día/Noche - Hogar

  • -5% de desconto sobre o seu consumo de enerxía

  • <10kW potencia contratada

Para CHC Energía, o teu lar é o máis importante. É onde compartes xogos e alegrías coa túa familia, ademais do teu lugar de descanso e tranquilidade. Por iso, queremos que goces del CHC Energía quere facilitarche as cousas, que todo sexa máis sinxelo para que unicamente te dediques ao verdadeiramente importante no teu lar: a túa familia.

Porque queremos que concentres a túa enerxía no que máis importa. Os fogares cunha potencia contratada igual ou inferior a 10 kW e con discriminación horaria poderán desfrutar do Plan Confianza Base Día e Noite, que permite ter dous prezos en función do momento do día en que consuman a enerxía. Ademais, contan coa total tranquilidade e seguranza que ofrece este plan.

Confianza base día y noche 5% de desconto sobre o seu consumo de enerxía
Potencia contratada (kW) < 10 kW
Prezo de potencia (€/kW/mes) 4,003619
Prezo de potencia (€/kW/día) 0,131626
Tarifa de acceso 2.0DHA
P1 (Punta) 0,172674
P2 (Val/Chairo) 0,078945
P3 (Val) -
Prezos netos con desconto aplicado

 

Desfruta xa destas vantaxes

Condicións

A oferta  non implica ningún compromiso para estar.

O prezo ofertado inclúe todos os conceptos dos que está composto o custo da electricidade no mercado liberalizado, agás o imposto eléctrico e o IVE.

Na táboa indícase o prezo para o termo de potencia coincidente cos prezos vixentes publicados no BOE:

  • As desviacións de potencia e de enerxía reactiva, cando sexa procedente a súa aplicación, serán calculadas conforme a lexislación en vigor e indicadas na correspondente facturación.
  • Os dereitos de acometida derivados das potencias contratadas non están incluídos nos prezos ofertados.
  • Nas facturas verase reflectido o custo do aluguer do equipo de medición que nos sexa indicado pola empresa distribuidora.

Fin do contido principal