Saltar navegación. Ir directamente ao contido principal

Prezos de referencia

Comeza o contido principal

A mellor enerxía, ao mellor prezo

Con CHC Energía podes coñecer os prezos da túa factura da luz, con total transparencia e sen letra pequena. Para nós é importante que dispoñas de toda a información de primeira man.

O prezo da túa factura da luz ten dous compoñentes principalmente:

  • Termo de potencia contratada: Importe correspondente á cantidade de enerxía que tes contratada.
  • Termo de consumo: Importe relacionado coa enerxía consumida.

Prezos actuais

En la siguiente tabla, podrás observar los precios brutos establecidos para cada tarifa de acceso contratada, incluyendo el IVA (21%) y el Impuesto Eléctrico (5,11269632%).

Tarifa de acceso Potencia contratada (kW) Prezo de Potencia Prezo de Consumo (€/kWh)
P1 (€/kW/día) P2 (€/kW/día) P3 (€/kW/día) P1 (Punta) P2 (Val/Chairo) P3 (Val)
2.0A >0 y <=3 0,166953 0,166824 - -
>3 y <=10 0,146102 0,166824 - -
2.0DHA < 10 0,166953 0,188608 0,090705  
2.1A >10 y <=15 0,154447 0,193967 - -
2.1DHA >10 y <=15 0,154447 0,224239 0,113335 -
3.0A >15 0,141534 0,084921 0,056614 0,155450 0,141318 0,101749

 

PRECIOS BRUTOS SIN I.V.A Y SIN IMPUESTO ELÉCTRICO (I.E)

En la siguiente tabla puedes observar detalladamente los precios establecidos para cada tarifa de acceso contratada. Los precios de la siguiente tabla incluyen todos los conceptos de los que se compone el coste de la electricidad en el mercado liberalizado, excepto el impuesto eléctrico y el l.V.A.

Tarifa de acceso Potencia contratada (kW) Prezo de Potencia Prezo de Consumo (€/kWh)
P1 (€/kW/día) P2 (€/kW/día) P3 (€/kW/día) P1 (Punta) P2 (Val/Chairo) P3 (Val))
2.0A >0 y <=3 0,131266 0,131165 - -
>3 y <=10 0,114873 0,131165 - -
2.0DHA < 10 0,131266 0,148293 0,071317 -
2.1A >10 y <=15 0,121434 0,152506 - -
2.1DHA >10 y <=15 0,121434 0,176307 0,089109 -
3.0A >15 0,111281 0,066769 0,044512 0,122222 0,111111 0,080000

 

entanto, se necesitas máis información sobre os prezos segundo a túa potencia contratada, podes achegarte a calquera das nosas oficinas comerciais e un asesor poderá axudarte a coñecer que tipo de tarifa e potencia ten a túa subministración eléctrica nestes momentos, e se é o idóneo para os teus hábitos de consumo. Atopa a túa oficina CHC máis próxima: basta con indicares o teu código postal na nosa web.

Se o desexas, podes consultar os prezos de referencia en mercado libre de anteriores trimestres.

Fin do contido principal