Saltar navegación. Ir directamente ao contido principal

  1. Inicio
  2. CHC resuelve tus dudas
  3. Contador intelixente

Contador intelixente

Comeza o contido principal

Os contadores intelixentes son medidores de enerxía que, paulatinamente, irán substituíndo todos os contadores de luz tradicionais. Este tipo antigo de contadores quedarán obsoletos, en virtude da conveniencia que presenta o sistema de tarifas con discriminación horaria e que só se pode contratar cando se dispón dun contador intelixente. Outro dos seus beneficios é facilitar a lectura sobre o consumo: xa non será necesario que o distribuidor vaia a tomar as lecturas, faranse de forma automática.

Características dos novos contadores intelixentes

Un contador intelixente é un dispositivo dixital, coñecido tamén como Smart Meter ou telecontador, que fai posible informarse, cun detalle máis exhaustivo, sobre o consumo de cada conexión de luz. Neste plano, beneficia tremendamente as empresas que deciden cambiar os seus medidores por contadores intelixentes. En caso de instalar un contador intelixente tamén no teu fogar, permitirache coñecer de maneira fidedigna o teu consumo durante os distintos períodos do día. Deste xeito, terás a información necesaria para saber se che convén reducir a túa factura da luz contratando a tarifa de discriminación horaria, adaptando as túas horas de consumo segundo a información reunida polo contador intelixente.

Como se presentan os novos modelos de contador intelixente?

Poderás comprobar que o teu contador intelixente vén blindado de fábrica, para evitar manipulacións que, en moitos casos, redundan en maiores gastos para ti, como titular da conexión eléctrica.

Cal é a forma máis segura de adquirir os contadores intelixentes?

A mellor alternativa é consultar coa túa compañía eléctrica a viabilidade da instalación destes novos contadores intelixentes. Así, terás a certeza de que o teu contador intelixente é adecuado para o teu contrato e para o teu sistema de facturación. Aínda que a calidade dos contadores intelixentes que se venden libremente é boa, o camiño seguro e, ademais, máis económico é comprar o modelo de contador intelixente avalado pola túa compañía subministradora de luz.

Ademais destas vantaxes, os contadores intelixentes permiten unha solución de incidencias rápida e conveniente, tanto para ti coma para o teu subministrador de enerxía eléctrica.

Fin do contido principal