Saltar navegación. Ir directamente ao contido principal

  1. Inicio
  2. CHC resuelve tus dudas
  3. Como dar de alta a luz

Como dar de alta a luz

Comeza o contido principal

O custo de dar de alta a luz está fixado polo Ministerio de Industria, Turismo e Enerxía e depende de se a vivenda é nova e solicitas a luz por primeira vez, ou de se se trata dunha vivenda en que houbo luz nalgún momento e se deu de baixa. O prezo de dar de alta a luz é independente da comercializadora, pois esta actúa como un mero intermediario ante a distribuidora eléctrica da zona.

Que necesito para dar de alta a luz nunha vivenda nova?

Se a túa vivenda é de primeira ocupación, terás que presentar na túa comercializadora a seguinte documentación: licenza de primeira ocupación, documento de identificación, cédula de habitabilidade, certificado de instalación eléctrica de baixa tensión e escritura de propiedade ou contrato de arrendamento.

Que se necesita para dar de alta a luz nunha vivenda de segunda ocupación?

Se a túa vivenda xa tivo a luz dada de alta nun momento previo, necesitarás presentar os mesmos documentos ca no caso da vivenda nova, exceptuando a cédula de habitabilidade e a licenza de primeira ocupación.

Canto custa dar de alta a luz nunha vivenda nova?

O prezo de dar de alta a luz depende de varios factores e, sobre todo, da potencia contratada. Cando dás de alta a luz, tes que pagar polos seguintes conceptos: dereito de acceso, dereito de extensión, dereito de enganche e un depósito de garantía. Este último é equivalente ao consumo teórico mensual que se produciría en cincuenta horas coa potencia contratada.

Que custa dar de alta a luz nunha vivenda de segunda ocupación?

Neste caso, terías que pagar os mesmos dereitos, exceptuando o dereito de extensión, que se mantén pago durante tres anos. Por tanto, se a baixa foi anterior a ese prazo, non terías que pagar o custo de extensión.

Que custa dar de alta a luz?

As tarifas actuais son 19,40 EUR/kW para os dereitos de acceso, 17,37 EUR/kW para os dereitos de extensión e 9,04 EUR/kW para o dereito de enganche, custo ao que lle hai que sumar o importe do IVE.

Fin do contido principal