Saltar navegación. Ir directamente ao contido principal

Comeza o contido principal

Notificaciones Administración Pública.

Para os efectos no artigo 41.6 da lei 39/2015 de outubro, do procedemento Administrativo Común das Administración Públiocas, comunícase que CHC COMERCIALIZADOR DE REFERENCIA, S.L.U  habilitou a dirección de correo electrónico registroelectronico@chcenergia.es para recibir na mesma notificacións procedentes de calquera Administración Pública

Fin do contido principal