jauzi nabegazioa. Joan zuzenean eduki nagusira

CHC zure zalantzak konpontzeko

Energia ziurtagiria

Eduki nagusiaren hasiera

2014ko ekainaren 1etik aurrera, energia ziurtagiria derrigorrezkoa da salmentarako edo alokairurako edozein etxebizitzetan. Ezinbesteko agiria da etxebizitza saldu edo alokatzeko, bestela zigor handiak ezartzen baitzaizkie horien jabeei.

Energia ziurtagiriak CO2 igorpen mailari buruzko balioespen homogeneoa zehazten du, eraikinaren tamaina eta ezaugarriak kontuan hartuta. Era horretan, etorkizuneko jabeak edo errentariak etxebizitzaren energia eraginkortasuna ezagutzen du aldez aurretik, eta gainerako etxebizitzen energia eraginkortasunarekin konpara dezake.

Energia ziurtagiriak zazpi mailako eskala du, A eta G bitarteko hizkiekin adierazita. Eraikinak baldintza arruntetan urtean kontsumitzen duen energia kopurua adierazten du. Era horretan, berotasun eta argi erosotasuna (argiztapena, aireztapena, berokuntza, hozketa eta abar) lortzeko eta ur bero sanitarioko premiak asetzeko energia eskakizuna zein den zehazten da.

Energia ziurtagiri horiek aplikatutako ratioa honako hau da: CO2 kilogramoen eta etxebizitzaren azaleraren (m2ak) arteko kozientea. Sailkapen onena A hizkia da, urteko 6,8 kg CO2/m2-tik beherako emaitza adierazten duena. G hizkia da emaitza okerrena adierazten duena.

Derrigorrezkoa da salmentan edo alokairuan dauden etxebizitza guztietarako.

Profesional homologatu bereziek ematen dute energia ziurtagiria egiteko zerbitzua. Gogoan izan salmentan edo alokairuan dauden etxebizitza guztiek eduki behar dutela indarrean, salerosketa edo alokairua adostu baino lehen. Ez dago ziurtagiri hori egiteko tarifa bakarrik. Enpresa bakoitzak derrigorrezko energia ziurtagiri hori egiteko egokitzat deritzon proposamena egiten du. Kontuan izan 10 urteko iraupena duela ziurtagiri horrek. Edonola ere, etxebizitzaren jabeek horren salmenta edo alokairu eragiketa egin baino lehen aurkeztu eta entregatu behar dute energia ziurtagiria, eta inoiz ez salmenta edo alokairua adostu ondoren. Arau hori betetzen ez bada, legeak zenbait zigor ditu zehaztuta: hirurehun eurokoa da zigor apalena, eta sei mila eurokoa zigor larriena.

Interesatuta gauden etxebizitza ezberdinen energia eraginkortasuna alderatzeko aukera erreal zein objektiboa eskaintzen digu energia ziurtagiriak. Epe luzera, energia hobekuntza sustatzeko bultzada erabakigarria izango da.

Eduki nagusiaren amaiera